OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Kontakt Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement

Projekt OSEPA je program spolufinancovaný z evropských prostředků a zaměřený na informování veřejnosti o perspektivě a potenciálním využití Open Source softwaru v evropské veřejné správě.

Vytvoření ´Průvodce dobrou praxí´ spolu s informováním všech zainteresovaných stran a organizací o všech postupech bude znamenat začátek nové éry na poli Open Source.

Postupy z oblasti FOSS pocházejí od zainteresovaných subjektů, které poskytují své faktické znalosti o konkrétním případu použití postupu FOSS ve své organizaci.

Všechny postupy, zkušenosti a jiné kritické faktory ovlivňující přechod na softwarová řešení Open Source v rámci veřejných organizací v Evropě budou zjišťovány prostřednictvím dotazníku rozeslaného zainteresovaným subjektům.

Informování o FOSS řešení přispěje k výměně zkušeností mezi organizacemi a v důsledku toho k celkovému zdokonalení takového řešení.

Podnítí tak zavádění úspěšných FOSS řešení jinými organizacemi a šíření Open Source softwaru. Dosažené úspěchy organizací budou zveřejněny v příručce k zavádění FOSS řešení a budou se tak s nimi moci zcela nebo zčásti obeznámit další organizace, které projeví zájem.