OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Kontakt Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement

Projekt OSEPA se zaměřuje na výměnu zkušeností   s cílem vymezit a analyzovat příklady dobré praxe. Mezi hlavní předpokládáné výsledky projektu patří výměna poznatků a zkušeností týkajících se používání FOSS evropskou veřejnou správou; shromažďování, vyhodnocování, výměna a přenos nejlepších postupů spojených se zaváděním FOSS a související politikou.

Hlavní části projektu jsou:

  • Průzkum aktuálního používání FOSS ve zemích konsorcia a v některých státech EU mimo konsorcium projektu (nejméně ve 20 zemích). Průzkum se bude zabývat současným používáním FOSS, postoji a zkušenostmi, hodnocením připravenosti, inhibitory atd.;
  • Analýza požadavků a pokyny k zásadám nákupu softwaru v evropské veřejné správě;
  • Meziregionální akce (devět workshopů, šest studijních návštěv a šest poznávacích návštěv na pracovištích) s cílem usnadnit výměnu zkušeností;
  • Průvodce dobrou praxí při zavádění FOSS v evropské veřejné správě (s cílem shromáždit a konsolidovat konkrétní důkazy, které tvůrcům politiky a odborníkům pomohou formovat jejich vlastní politiku);
  • Analýza a doporučení týkající se evropských a národních politik a postupů spojených s FOSS (s cílem nabídnout přehled politik, který pomůže porozumět dynamice, potenciálu, inhibitorům a překážkám souvisejícím se zaváděním FOSS).

Workshopy jsou zaměřeny na hodnocení příkladů dobré praxe a zkoumání toho, jak a kdy lze úspěšně zavádět FOSS a profitovat tak v oblasti produktivity, nákladů a strategie.

Studijní návštěvy mají za cíl poskytnout sdruženým partnerům příležitost posoudit know-how (procesy, řešení, přístupy atd.) partnerů, kteří již mají s FOSS větší zkušenosti. Získané provozní a technické znalosti by měly ovlivnit debaty o příslušných politikách.

Cílem poznávacích návštěv na pracovištích je:

  • podpořit bilaterální hodnocení politik (které zůstane důvěrné);
  • získat materiály pro srovnávací analýzu stávajících postupů (která ve formě shrnutí bude k dispozici evropské veřejné správě a ovlivní debatu o příslušné politice).