OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Kontakt Sitemap Newsletter

Corresponding postal address for all project communication is the following:

KOUGIANOS GABRIIL
KEDKE
Address : 65 AKADIMIAS STR & 8 GENNADIOY STR,
106 78, ATHENS
Greece
OSEPA PROJECT

Work Contact Point for Lead Partner is Mrs Thalia Pattakou

Tel. +30 2132155625
Fax.:   +30 2610 960477
e-mail: tpattakou[@]info-peta[.]gr

Contact Point for Technical Support: RACTI Telematics Center dept.

url : www.cti.gr
Tel.  +30 2610 960430
Fax.:   +30 2610 960477
e-mail: info[@]westgate[.]gr

TOP BEST CASES
LGAF Project

Open Source Observatory och Repository (OSOR.eu) underlättar för projektet LGAF

Centralförbundet i Grekland (KEDKE) samordnar genomförandet av ett av de största Open Source projekten inom grekisk offentlig förvaltning. Projektets titel är" "LGAF = Local Government Access Framework (projekt som syftar till att "samordna kommunala myndigheter")"

LGAF är den plattform som stödjer online-tjänster för både:

  • Medborgare
  • Företag

och även hanterar dessa tjänsters ärendehantering direkt online med offentligt anställd personal.

Målet med LGAF projektet är att definiera ramar för att digitalisera regeringens tjänster som tillhandahålls av lokala myndigheter genom automatisering av affärsprocesser.

Projektet stöds och uppmuntras av "Open Source Observatory and Repository for European public administrations " (OSOR.eu) vilket är en databas för att främja samarbete, utveckling och återanvändning av offentligt finansierad, fri och öppen källkod (F/OSS) för användning inom offentliga förvaltningar i EU.