OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Kontakt Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement

OSEPA identifierar de villkor som gynnar användningen av öppen programvara i offentliga institutioner och bidrar till dess utveckling.

Projektresultat

  • Publicering av resultat från europeiska undersökningar angående användning av öppen programvara inom offentliga institutioner
  • Riktlinjer för att stödja den offentliga sektorn vid val av programvara
  • En guide innehållande exempel på framgångsrika öppen källkodsprojekt inom offentlig förvaltning
  • Rekommendationer vid förberedelser i frågor runt öppen källkod som exempelvis licenser, upphandling av programvara inom offentlig sektor, teknisk standard och policys

Evenemang

OSEPA kommer att anordna flera större evenemang för användare, utvecklare och beslutsfattare på regional och europeisk nivå såsom konferenser, workshops och studiebesök som syftar till att underlätta utbyte av erfarenheter.

  • Konferenserna fokuserar på strategiska frågor som rör tillämpningen av öppen programvara inom offentliga institutioner
  • Interregionala workshops där goda exempel kommer att presenteras så att fördelarna med öppen källkod tillgängliggörs.
  • Studiebesök som syftar till att erbjuda konsortiets partners möjlighet att få tillgång till know-how (processer, lösningar, strategier etc.) som redan antagits av FOSS mer erfarna partners.

Förvärvandet av operativa och tekniska kunskaper förväntas påverka debatter inom relevanta politikområden.