OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Kontakt Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement
Dagens nyheter
2013-03-06, by CTI "Diophantus" & Press

6th Conference: Open Source Software Communities Meeting

The 6th Conference of Open Source Software Communities FOSSCOMM 2013 is organized in Harokopio University by Department of Informatics and Telematics

Read more: FOSSCOMM 2013

2013-02-13, by Vysocina

European Commission have declared support for open source

Following the OSEPA appeal and the OPEN SOURCE POLICY STATEMENT intiated by OSEPA Consorcium, the European Commission has expressed support for the idea of open source implemented by public authorities. The Commission also appreciated the effort and accomplishments of the OSEPA project. It acknowledges the benefits of open source and has every intention of supporting open source within the Digital Agenda for Europe.

Letter to Digital Agenda

Reply of Digital Agenda

2013-01-18, by KEDE

Greek municipality of Kalamaria switches to LibreOffice

Trying to save costs where possible, the administration of the Greek city of Kalamaria is switching to the free and open source office suite LibreOffice, the Greek Linux User Group reports in a press release published last Friday. The volunteer organisation is calling for an alliance, to pool the expertise of Greek public administrations, research institutes and the country's open source advocacy groups.

Read More ...
TOP BEST CASES
LGAF Project

Open Source Observatory och Repository (OSOR.eu) underlättar för projektet LGAF

Centralförbundet i Grekland (KEDKE) samordnar genomförandet av ett av de största Open Source projekten inom grekisk offentlig förvaltning. Projektets titel är" "LGAF = Local Government Access Framework (projekt som syftar till att "samordna kommunala myndigheter")"

LGAF är den plattform som stödjer online-tjänster för både:

  • Medborgare
  • Företag

och även hanterar dessa tjänsters ärendehantering direkt online med offentligt anställd personal.

Målet med LGAF projektet är att definiera ramar för att digitalisera regeringens tjänster som tillhandahålls av lokala myndigheter genom automatisering av affärsprocesser.

Projektet stöds och uppmuntras av "Open Source Observatory and Repository for European public administrations " (OSOR.eu) vilket är en databas för att främja samarbete, utveckling och återanvändning av offentligt finansierad, fri och öppen källkod (F/OSS) för användning inom offentliga förvaltningar i EU.