OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Contact Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement

Proiectul OSEPA este dedicat schimbului de experienţă, cu scopul de a identifica şi analiza bunele practici. Principalele rezultate preconizate ale proiectului se referă la schimbul de cunoştinţe şi de experienţă privind utilizarea FOSS de către administraţiile publice europene; colectare, revizuire, schimb, transfer de cele mai bune practici cu privire la absorbţia FOSS şi la politicile conexe.

Principale componente ale proiectului sunt:

  • Sondaj privind utilizarea actuală FOSS în cadrul ţărilor din consorţiu şi în alte ţări UE care nu fac parte din consorţiu (cel puţin 20 de ţări). Sondajul va aborda utilizarea actuală a FOSS, atitudini şi experienţe, disponibilitatea evaluării, inhibitori, etc
  • O analiză a cerinţelor şi orientări cu privire la politicile de achiziţii publice de software ale administraţiilor publice europene
  • Evenimente interregionale (9 Ateliere de lucru, 6 Vizite de studiu şi 6 Site visits) cu scopul de a facilita schimbul de experienţă
  • Un Ghid de bune practici FOSS realizat la nivelul administraţiilor publice europene (cu scopul de a colecta şi de a consolida dovezi concrete care să ajute factorii politici de decizie şi experţii în vederea conturării propriilor politici).
  • Analiză şi recomandări privind politicile europene şi naţionale precum şi practicile FOSS (cu scopul de a oferi o imagine politică de ansamblu care să contribuie la o mai bună înţelegere a dinamicii, a potenţialului, a inhibitorilor şi a obstacolele de natură politică legate de adoptarea soluţiilor FOSS)

Atelierele de lucru se concentrează pe revizuirea cazurilor de bune practici şi pe explorarea modului în care/,respectiv când soluţiile FOSS pot fi adoptate cu succes şi pot livra productivitate / cost / câştiguri ale strategiei.

Vizitele de studiu au scopul de a oferi partenerilor consorţiului posibilitatea de a avea acces la know-how-ul (procese, soluţii, abordări, etc), deja adoptat de către partenerii cu mai multă experienţă FOSS. Se aşteaptă ca dobândirea de cunoştinţe operaţionale şi tehnice să influenţeze dezbaterile asupra politicilor relevante.

Obiectivul vizitelor la faţa locului (Site visits) vizează:

  • Să promoveze evaluarea bilaterală a politicilor (care va rămâne confidenţială)
  • Să contribuie la o analiză comparativă a practicii existente (care, sub forma unei sinteze, va deveni disponibilă tuturor administraţiilor publice europene şi va contribui la influenţarea dezbaterii de politică relevantă).