OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Contacteren Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement

Het OSEPA project is een Europees gefinancierd programma met als doel het publiek te informeren over het mogelijke gebruik van vrije en open source software bij Europese overheden.

Het ontwikkelen van een gids met goede praktijkvoorbeelden en het verspreiden hiervan aan geinteresseerde organisaties zal een nieuw tijdperk inluiden op het gebied van open source.

De personen die goede praktijkvoorbeelden inbrengen zijn stakeholders die hun kennis over het gebruik van FOSS in hun organisatie delen met anderen.

Alle voorbeelden, ervaringen en andere kritische factoren die de migratie naar open source software bij Europese overheden beinvloeden worden verzameld door een vragenlijst en ter kennis gesteld aan de stakeholders.

Het rapporteren van de FOSS oplossingen zal bijdragen tot het uitwisselen van ervaringen tussen organisaties en daaruit vloeiend een globale verbetering van de oplossing zelf.

Verder zal het een boost geven aan het gebruik van succesvolle FOSS oplossingen door nieuwe organisaties en de expansie van open source. De resultaten van de organisaties zullen ook zichtbaar worden voor andere organisaties en gepubliceerd worden in een gids voor het gebruik van FOSS.