OSEPA  
EN EL ES DE IT NL RO SE CZ
Contacteren Sitemap Newsletter
OSEPA Open Source Policy Statement

Het OSEPA project is gewijd aan het uitwisselen van ervaringen met de bedoeling om goede praktijkvoorbeelden op te sporen en te analyseren. De belangrijkste geplande resultaten van het project zijn het uitwisselen van kennis en ervaringen over het gebruik van FOSS bij Europese publieke administraties en het bekijken of de goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld kunnen worden. Ook zullen de bestaande wetgevingen en richtlijnen bekeken worden.

De belangrijkste onderdelen van het project zijn:

  • Studie over het huidige FOSS gebruik n de landen van het consortium en in enkele landen van de EU die niet tot het consortium behoren (ten minste 20 landen zullen bereikt worden). De studie zal handelen over het huidige FOSS gebruik, de ervaringen ermee, de houdingen ertegenover en de mogelijke hinderpalen.
  • Analyse en richtlijnen over het aankoopbeleid van software bij Europese publieke administraties.
  • Interregionale evenementen (9 workshops, 6 studiebezoeken en 6 plaatsbezoeken) met als doel het uitwisselen van ervaringen
  • Een gids met goede praktijkvoorbeelden over FOSS gebruik bij Europese publieke administraties (met als doel het verzamelen van goede voorbeelden die de beleidsmakers moeten overtuigen om hun visies aan te passen)
  • Analyse van en aanbevelingen over Europese en nationale wetten en praktijkvoorbeelden van FOSS (met als doel tot een overzicht van de wetgevingen te komen om de dynamiek, het potentieel en de hinderpalen van FOSS gebruik te bekijken)

Bij de Workshops ligt de focus op het bekijken van goede praktijkvoorbeelden en om te ontdekken hoe en wanneer FOSS op een succesvolle manier geimplementeerd kan worden en kan zorgen voor een verbeterde kosten/baten

Studiebezoeken hebben als doel om de partners van het consortium de kennis (processen, oplossingen, benaderingen, enz.) te laten zien die de meer ervaren partners reeds vergaard hebben.

Het objectief van de plaatsbezoeken is:

  • Een bilaterale evaluatie van het beleid bevorderen (dat blijft vertrouwelijk)
  • Een vergelijkende analyse houden van bestaande praktijkvoorbeelden (een samenvatting hiervan zal ter beschikking komen van alle Europese publieke administraties en moet ertoe bijdragen de wetgeving te beinvloeden).